Het Muziekatelier

Het Muziekatelier was een intiatief in het kader van Weekendje Kunst 2012, een samenwerking tussen de kunstkringen NIK&Co, waar ik lid van ben, BeeKk, en Winkeliersvereniging Bilthoven. Een dag lang masterclasses, workshops en open podium, met de medewerking van 5 vakdocenten. Ik coachte er een octet, gaf er een masterclass aan de jonge sopraan Romy Both en een workshop zang met vele deelnemers. Freek Zwanenberg gaf een workshop en masterclasses improvisatie. In totaal musiceerden er meer dan 60 mensen!

Ik hoop van harte nog eens zo’n Muziekatelier te organiseren, want het gaf vreugd aan velen.