‘k Sil foar dy sjonge: Friese liederen

‘k Sil foar dy sjonge: Friese liederen

Wanda Peters – sopraan, Nynke Atsma – piano
26 januari 2014 in de Zwolse Muziekkamer
11 januari 2014 in “De Brink”, Bennekom voor de Fryske krite “Foar it eigene”
2 juni 2013 ten huize van Hindrik en Beitske van der Meer te Jorwerd
5 januari 2013 voor de Fryske krite “Mei In+oar” in Zeist
4 november 2012, de Bloemerstee, Goingarijp

Het recital geeft een goed beeld van de Friese liedkunst vanaf het begin van de 20e eeuw tot heden. De première was op zondag 4 november 2012 in De Bloemerstee te Goingarijp. Op zaterdag 17 november 2012 brachten zij een deel van het repertoire als muzikaal intermezzo tijdens de jaarlijkse Fedde Schurer-lezingen in Tresoar te Leeuwarden.

Het bijzondere aan dit programma is, dat het een aantal composities bevat van Wanda’s overgrootmoeder:  Aafke Komter-Kuipers. Zij leefde van 1876 tot 1943 en was musicologe, pianiste en componiste. In 2011 verscheen onder auspiciën van de Fryske Akademy een biografie over deze getalenteerde Friezin “om utens”. Verder liederen van Paulus Folkertsma, Tjeerd Nielsen, Bernard Smilde, Hindrik van der Meer en Rixt van der Kooy op gedichten van o.a. Fedde Schurer en Ype Poortinga.

Klik hier voor de aankondigingsposter »
Klik hier voor het programma »
Klik hier voor het persbericht »